عربي         كوردي         English

 

 

 

 

 

 

 

 

ێ ە یە ۆ( ) ۆ ەەی ەیی ە ەەی یەی ەێی ە ۆی ە ەەە.


 ە ییە ǐی ۆێ ییەەی ǐ ۆی ەۆ ە ۆی
.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016