عربي         كوردي         English

 

 

 

 

 

 

ەی ەیی ە ەۆێی یی ۆیی ێی ەێی ێ ە

 

 

ەی ەییی ە ەۆێی یی ۆیی ۆی یەە ێەی ٤ ۱۲ ۲۰۱٦ ەێی ێی ی ە ێە ێیە ە ە ۆی یەەی ڵی ێی ێی ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ەѐی .


ەە ەەە ەی ەۆی ەی ەیی ە ەڕێ . ەی ێ ۆیی ەӁێ ی ێی ی ی ێ ە ۆ ەەێ ەیی ێ ەەەی ۆ ە .


ێەی ێ ەۆێی یی ۆیی ەیەی ە ۆەیەە ێԘە یی ە ۆیی ەی ەیی ە ەیی ەەەی .


 

 

 

 

 

 

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016