عربي         كوردي         English

 

 

 

 


ەی ی یەیە ە ەەەە ۆ ۆێی ()ی یی

 

ەێ ەەی یی ڵ ییەەی ی ͘ەی ە ەی ۆێی ()ی ی ی . ەی ەەی یی ڵ ێ ە ی ی یی ەڕیەی یی ەییە .ی ەی . ە ەەی ەییە ۆ ە ەڕیەی ەەی ی ەǍ .ە ە ەی ەсەی ەڵە . ی : ە ەەјەەیە ەی ۆێەەی   ە ێی ەەە . ی ڕǐی ۆێ ییەەی ڕǐ . ی ە ەە ەی ە ەی ەی ۆ ەǍ ەсەی ی ۆ ەییەە ۆ ەییی ی ی ەیی ۆ ی ڕێی ۆ ێ ۆ ە ی ۆەڵ. ۆ ی ۆ ی ۆ ی ی ی ی (55) ی ۆی ی ی 2016 ی ی ی ۆ ی ی ی (ۆۆ . ۆ ) ۆ Ǎ ی Ǎ ی ۆ ۆ ی ی ی ی ی ی ی . ی Ǎ ی ۆ с ی ی ۆ ی Ǎ ۆ ۆ ۆ ی ǐ ی ی ی ю ی э ی ۆ ѐ ی ی ۆ . ی ی ی ی ی ( ) ی ی ی .


 

 

 

 

 

یەی ی

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 


 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016