عربي         كوردي         English

 

 

 

 

 

ۆێی

Ӂێ ۆڵی ی ۆی ێ ی ێ :-


 ی
 یی ی ۆی
 ی

ۆڵی ێی ێ ێ ێ یێ ۆ :-
1. ی
2. ی 坁ییی ی ۆی
3. ی ییی ێڵیی
4. ی یی
5. ی ѐی
6. ی
7. ی ǐی
8. ی یی


ۆێ :
坁ێ ێ ۆ , ۆێ ی ۆی ۆی ی (ڵێ) Ӂۆیی ێ :
 

ڵێ ی  ڵێ 坁ییی ێڵ یۆی
ڵێ ۆی  ڵێ ǐی
ڵێ ی  ڵێ ѐی
ڵێ یی  ڵێ
ڵێ یی ی ۆی  ڵێ یی
ڵێ یی  ڵێ

ۆ ەە
 

 

 

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016