عربي         كوردي         English

 

 

 

 

 

ەی :

 

Instructions for Authors

 

ەیی SRMJ Magazine Ӂۆەۆ یەەی ۆی ی ۆێی یی ۆیی

 

 

ەی ییەە ییەەی ۆیی ەیی ۆ ۆی ەیی ەە  ە یەە ە ۆ

conference@alkitab-iq.org

 

                             

 

 

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 


 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016